27. Mar 2017.

Croatia osiguranje bilježi rast svih ključnih pokazatelja poslovanja
Ponedjeljak, 20 Mart 2017 12:50

Croatia osiguranje objavilo je nerevidirane rezultate Grupe za 2016. godinu koji, u poređenju s prethodnom godinom, pokazuju rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. U 2016. godini rast je bilježilo i društvo Croatia osiguranje d.d. sa sjedištem u Mostaru, kako u zaračunatim premijama, tako i povećanju tržišnog udjela u odnosu na 2015. godinu.

Grupa Croatia osiguranje u 2016. godini ostvarila je nerevidiranu konsolidiranu neto dobit u iznosu od 24,1 miliona EUR, dok ukupna zaračunata bruto premija na nivou Grupe iznosi 406,8 miliona EUR, što je povećanje od 1,7 posto u poređenju sa 2015. Od toga zaračunata bruto premija neživotnih osiguranja iznosi 321,9 miliona EUR, što je povećanje od jedan posto, a zaračunata bruto premija životnog osiguranja iznosi 84,8 miliona EUR, što predstavlja povećanje od 4,6 posto. Rast svih ključnih poslovanja rezultat su uspješno provedene prve faze restrukturiranja u kojoj je bio naglasak na optimalizaciji prodajnog portfelja, rastu efikasnosti upravljanja štetama i smanjenju troškova potpornih funkcija.

Rezultati poslovanja  Croatia osiguranja BiH  u 2016. također pokazuju porast zaračunate premije i povećanje tržišnog udjela u poređenju sa 2015. godinom. Konkretno, na tržištu Bosne i Hercegovine ostvarena je ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 46,8 miliona KM, od čega se 39,4 miliona KM odnosi na premiju neživotnih osiguranja, a 7,4 miliona KM na premiju životnih osiguranja. U odnosu na 2015. godinu ostvarena premija Croatia osiguranje BiH porasla je za više od osam posto, a postignuti rast veći je od rasta tržišta. Najveći rast ostvaren je u segmentu neživotnih osiguranja, što ujedno predstavlja i najveći rast u neživotnim osiguranjima na tržištu. Konsolidirana dobit prije oporezivanja Croatia osiguranje BiH Grupe po lokalnim standardima za 2016. godinu iznosi 2,67 miliona KM, što je značajan porast u odnosu na 2015. kada je dobit prije oporezivanja iznosila 0,74 miliona KM.

U povodu objave rezultata za 2016. predsjednik Uprave Croatia osiguranja, Damir Vanđelić, naglasio je kako Croatia osiguranje ostaje predano jačanju liderske pozicije na regionalnom tržištu osiguranja.

„U protekle dvije godine Croatia osiguranje uspješno je provelo prvu fazu restrukturiranja. Zaustavljen je višegodišnji pad tržišnog udjela  i vraćena liderska pozicija u svim segmentima poslovanja. Naš je fokus u cijelosti na osiguranicima i tržištu, razvoju inovativnih proizvoda i jačanju prodajne mreže te optimalnom ulagačkom portfelju. Pred nama je novi period rasta i razvoja kompanije, a tržište BiH, na kojem nam predstoji prvenstveno organski rast, za nas je od posebne važnosti“.