27. Mar 2017.

FIPA učestvuje na Međunarodnom privrednom sajamu EXPO Rusija – Balkan 2017
Četvrtak, 16 Mart 2017 09:59

U okviru 4. Međunarodnog privrednog sajma EXPO RUSSIA – Balkan 2017 koji se održava u Beogradu od 15. do 17. marta 2017. godine, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Gordan Milinić održao je prezentaciju o mogućnostima ulaganja u BiH u sklopu foruma „The Economic Development Perspective of the National Economies of Balkan Region and Russia“.

Direktor Milinić je tokom prezentacije upoznao potencijalne investitore o bh. ugovorima o slobodnoj i preferencijalnoj trgovini, niskim troškovima poslovanja i najnižom stopom porezan na dobit kompanija u regionu i šire, te drugim pogodnostima koje Bosna i Hercegovina nudi investitorima.

Na sajmu je učestvovao veliki broj kompanija iz Rusije i regiona.

Теmаtskе cjelinе ovogodišnje izložbe su: Еnеrgеtikа i tеhnоlоgiјe zа uštеdu еnеrgiје; Маšinskо inžеnjеrstvо; Меtаlurgiја; Аviјаciја; Žеljеznički sаоbrаćај; Аgrоindustriјski kоmplеks; Industriја nаftе i gаsа; Visоkоtеhnоlоškе i inоvаtivnе grаnе; Bаnkаrstvо; Теlеkоmunikаciјe; Меdicinа; Оbrаzоvаnjе; Sfеrа uslugа (turizаm, аutоprеvоz, trаnspоrt i lоgistikа).

Pored zvaničnih prezentacija, FIPA predstavnici su održali sastanke sa potencijalnim investitorima iz Rusije, koji su poseban interes pokazali za energetski i metalo prerađivački sektor.