27. Mar 2017.

Kenan Crnkić - menadžer decenije
Četvrtak, 01 Juli 2010 11:53
prizma-logoNa osnovu rangiranja nezavisnog žirija Agencije za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne  i srednje Evrope, generalnom direktoru Mikrokreditne fondacije Prizma dodjeljene su nagrade Najmenadžer i najkompanija regiona jugoistočne i srednje Evrope, kao i posebno priznanje "Najmenadžer decenije“.
U Sarajevu je 1. jula u organizaciji nezavisne Agencije za izbor i promociju najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope upriličena finalna manifestacija dodjele nagrada najboljim menadžerima iz regije jugoistočne i srednje Evrope po granama i oblastima privrede, za mali, srednji i veliki biznis iz dvadesetak evropskih zemalja.

Priznanje "Najmenadžer i najkompanija regiona jugoistočne i srednje Evrope" u oblasti mikrofinansijskih institucija, kao i nagrada "Najmenadžer decenije", dodijeljena je magistru ekonomskih nauka Kenanu Crnkiću, generalnom direktoru Mikrokreditne fondacije  Prizma.

Prema obrazloženju nezavisnog žirija, MKF Prizma je zahvaljujući angažmanu Kenana Crnkića i njegovih saradnika najuspješnija kompanija ove vrste u regionu.

Mikrokreditna fondacija Prizma je za podsticaje biznisu i preduzetništvu podijelila više od 250.000 kredita u ukupnom iznosu većem od 370 miliona KM, te se kao jedina iz Bosne i Hercegovine i šire regije svrstala među 50 najuspješnijih mikrofinasijskih kompanija iz cijelog svijeta, a sve na osnovu rangiranja mix market-a iz Vašingtona, Sjedinjene Američke Države, najreferentnijeg svjetskog mrežnog poslovno-finansijskog informatora, koji za cilj ima promociju i jačanje mikrofinasijskog sektora  na globalnom nivou.

Trenutno, Prizma opslužuje oko 50.000 aktivnih klijenata i posluje u više od 100 opština na području cijele BiH. Od kada je Kenan Crnkić na čelu Prizme nivo portfolia povećan je za 700%, zabilježen je rast broju klijenata od 329%, rast nivoa stalnih sredstva 2.311%, nivo zadržane dobiti za 1.962%, povećanje u nivou prikupljenih sredstava za 2.847%, a broj uposlenih povećan za 325%.

MKF Prizma je kao jedna od rijetkih finansijskih institucija ovog ili sličnog karaktera poslovala pozitivno i stabilno i u protekloj godini, a posebno je zanimljivo da je riječ o ubjedljivo najmlađem menadžeru u ovoj oblasti i uopšte najmlađem menadžeru kojem je ova nagrada dodijeljena.