27. Mar 2017.

Arhiva - Download Business Magazinea
Srijeda, 04 Maj 2011 15:55
97 IZDVOJENO: Kakva je bila poslovna 2010. godina i šta nas čeka u 2011.

Iako je i na globalnom i na lokalnom planu bila puno bolja od prethodne i protekla u znaku finansijske i ekonomske stabilizacije, 2010. svakako će ostati zabilježena kao jedna od poslovno najtežih godina u nekoliko posljednjih decenija. Kada je riječ o ekonomskim dešavanjima na domaćem terenu, opća slika ne odudara od one koja važi na globalnom nivou – 2010. obilježio je blagi privredni rast. Kako je izgledala 2010. godina gledana kroz vizuru vodećih bosanskohercegovačkih kompanija koje svojim ukupnim prihodima, brojem zaposlenih, izvozom, investicijama i punjenjenjem državnog budžeta predstavljaju pokretače domaće ekonomije, za Business Magazine objašnjavaju čelnici naših najvećih kompanija.
BUSINESS MAGAZINE - Broj 97.